www.DomToNieSzkola.pl

www.DomToNieSzkola.pl

Przywróćmy dzieciom radość!

radosc2

Apelujemy o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych. Uboczne skutki zwalczania pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci.

"Lekarz leczy, a natura uzdrawia" - Hipokrates

Żaden lek nie zastąpi spaceru, śpiewu ptaków, szumu drzew, czy zapachu kwietniowego poranka. Jestem przekonany, że tej wiosny nasze domy przestaną być miejscami pracy i salkami szkolnymi. Bo dom nie jest szkołą. Dom jest miejscem dla rodziny, miłości i odpoczynku.
Michał Owczarski
Prezes Zarządu fundacji życie

Nauka zdalna - fakty

Ogromna większość rodziców (89%) uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza od jakości nauki stacjonarnej, a ponad połowa (62%) jest zdania, że jest ona zdecydowanie gorsza. Jedynie nieliczni sądzą, że jest porównywalna (4%) bądź lepsza (5%)*

Znaczna część rodziców zgłasza trudności związane z pogorszeniem samopoczucia dzieci, problemy z przyswajaniem wiedzy, zahamowaniem rozwoju bądź regresem*

Wśród negatywnych konsekwencji nauczania zdalnego rodzice najczęściej wymieniają: brak kontaktów bądź ograniczenie kontaktów z rówieśnikami (83%), zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w internecie (82%), a niewiele rzadziej - zbyt mała ilość aktywności fizycznej (75%)*

*Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej -Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny, Luty 2021 r.

Przywróćmy dzieciom radość!

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Apelujemy o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych. Uboczne skutki zwalczania pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci!

Szanowny Panie Premierze!

Sytuacja epidemiczna i walka z wirusem zmusiły nasze dzieci do przesiadywania w domach oraz do spędzania wielu godzin przed ekranami laptopów i telefonów. Większość dzieci została zmuszona do rezygnacji z uprawiania sportów i jakiejkolwiek aktywności poza domem. Ruch na świeżym powietrzu i spotkania z rówieśnikami zostały radykalnie ograniczone. Co gorsza dzieci, które z konieczności spędzają teraz masę czasu przed komputerem ze względu na zdalne nauczanie, po lekcjach nadal pozostają przed ekranem laptopa, telewizora albo telefonu, ponieważ dla wielu jest to teraz jedyna dostępna rozrywka.

Konsekwencje zdrowotne są widoczne już teraz, a może być znacznie gorzej! Wg badania CBOS 42% rodziców dostrzega u swoich dzieci pogorszenie samopoczucia z powodu nieuczęszczania do szkoły: obniżenie nastroju, rozdrażnienie, wybuchy złości, zachowania agresywne. Dzieci coraz gorzej radzą sobie z nauką, coraz więcej czasu spędzają w sieci, uzależniają się od technologii cyfrowych. Odizolowanie i zbyt mała aktywność fizyczna, na którą wskazuje aż 75% rodziców, mogą prowadzić m.in. do depresji, której skutki będą latami odczuwalne zarówno dla chorych jak i dla całego społeczeństwa!

Najwyższy czas na oddech dla dzieci i młodzieży!

Ograniczenia, którym zmuszeni jesteśmy poddawać się w związku z pandemią, nie mogą niszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci.

Szanowny Panie Premierze, apelujemy o jak najszybsze wydanie rekomendacji oraz niezbędnych aktów prawnych, aby wykorzystać wszelkie możliwe sposoby uchronienia naszych dzieci przed negatywnymi skutkami walki z pandemią!

To jest ostatni moment, aby mimo pandemii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i zaleceń antycovidowych, wzmocnić działania aktywizujące dzieci i młodzież na świeżym powietrzu. Tegoroczna wiosna może być szansą na cyfrowy detoks i głęboki oddech po długim okresie izolacji w domach.

Panie Premierze, wykorzystajmy szansę! Jest mnóstwo sposobów na to, aby spędzać aktywnie czas na powietrzu, bez zwiększania ryzyka zakażeń. Przecież tak niewiele trzeba, aby przynajmniej część godzin przed komputerem zamienić na spacery w parkach lub lasach! Zamiast zdalnych lekcji nauczyciele mogą organizować aktywne zajęcia rekreacyjne, zabawy muzyczne, konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze itp. To są działania niskobudżetowe, najprostsze w organizacji, a przynoszą najlepsze efekty dla zdrowia psychicznego. Kontakt z przyrodą, zajęcia w plenerze też mogą być doskonałą formą edukacji! Wiosenne porządki, sprzątanie świata, wędrówki po ścieżkach edukacyjnych to tylko niektóre z możliwości zdrowego aktywizowania uczniów, jakie wiele szkół i wielu nauczycieli już wdraża i z powodzeniem stosuje. Wciąż jednak zbyt dużo dzieci spędza czas głównie w domu przed komputerem. Dlatego apelujemy o rekomendacje dla szkół, zapewnienie warunków prawnych i takie działania, które pozwolą aktywizować dzieci i zapobiegać niszczeniu ich zdrowia.

Podpisz się pod apelem do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów

5,152 podpisy

Udostępnij znajonym

   

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Życie. Informacje o ich ochronie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Materiały do pobrania